จองทัวร์ 083-3086327 ,02-4297105
เดินทางทุกสัปดาห์ กับทัวร์กัมพูชาเปิดจองแล้ว
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
สัมผัสกับวิถีชีวิต
.
.
.
.
.
.
.

ใบประกอบธุรกิจของGTC

ปัจจุบันเราจัดตั้งบริษัทในเครือสไมล์ไทยอีโคทัวร์ ตั้งอยู่ในเมืองเสียมเรียบในประเทศกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งต่อไปจะเป็นออฟฟิตหลักในการประสานงานระหว่างสมาชิกที่อยู่ในประเทศไทยกับบริษัทในเครือสไมล์ไทยในเสียมเรียบ

 

ใบแสดงสำคัญการจดทะเบียนธุรกิจการค้า

 

 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

เกียรติบัตรด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ใบอนุญาตมัคคุเทศก์

หนังสือรับรองบริษัท

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เลขที่สมาชิก 03618 (ATTA)

สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว เลขที่สมาชิก 1243 (TTAA)

 

© 2018 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com