จองทัวร์ 083-3086327 ,02-4297105
เดินทางทุกสัปดาห์ กับทัวร์กัมพูชาเปิดจองแล้ว
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
สัมผัสกับวิถีชีวิต
.
.
.
.
.
.
.

CD 125 เที่ยวกัมพูชา ทัวร์เขมร 3 วัน 2 คืนเริ่มจากกทม 4,500 บาท พักคาสิโน เที่ยวเขมร ทัวร์กัมพูชาเริ่มจากพัทยา

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 4,500 บาทเริ่มจากกทม ปราสาทตาพรหม บันทายสรี ล่องโตนเลสาบ ปราสาทบันทายสำเหร่ ปราสาทบายน 3 วัน 2 คืน

วันแรก กทม ปอยเปต เสียมเรียบ องค์เจ็ด องค์จอม ล่องเรือโตนเลสาป
04.00 น.ออกเดินจากปั๊ม ปตท วิภาวดีรังสิต ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าโดยรถบัส ปรับอากาศ VIP  สู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
08.00 น. ถึง ตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้วเพื่อตรวจเอกสารผ่านด่านคนเข้าเมือง ที่ด่านปอยเปต โดยทางทีมงานจะอำนวยความสะดวกเรียบร้อย จากนั้นเปลี่ยนรถเป็นรถปรับอากาศฝั่งเขมร ออกเดินทางผ่านปอยเปต สู่เมืองศรีโสภณ  สู่ จ.เสียมเรียบ ตามถนนหมายเลข 6 ของกัมพูชา
12.00 น.บริการอาหารกลางวันที่ เมืองเสียมเรียบ (มื้อที่ 1)
13.00 น. เดินทางถึง จ.เสียมเรียบ จากนั้นนำท่านสักการะ องค์เจ็ด องค์จอม พระพุทธรูปพี่น้องคู่บ้านคู่เมืองชาวเสียมเรียบมาช้านานและเป็นที่เคารพนับถือของชาวเขมร จากนั้นนำท่าน ล่องเรือ ชมทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมรและชาวเวียดนามใน โตนเลสาป ชมบรรยากาศยามเย็นและพระอาทิตย์ลับฟ้าหลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านช็อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ
18.00 น.เช็คอินเข้าที่พัก
19.00 น.บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคารโตนเลแม่โขง ( Tonle Mekong restaustant ) (มื้อที่ 2) พร้อมจัดปาร์ตี้สังสรรค์ให้กับคณะทัวร์ทุกท่านสามารถสนุกสนานกับการร้องคาราโอเกะตามอัธยาศัย

วันที่สอง : ปราสาทบันทายสรี ปราสาทบันทายสำเหร่ ปราสาทตาพรม นครธม ปราสาทบายน นครวัด
06.30 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเดินทางไปชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) สร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะและแกะสลักภาพนูนสูงได้อย่างสวยงามมาก จากนั้นนำท่านชม เมืองพระนคร หรือ นครธม ชมความสวยงามสะพานนาคราชซึ่ง เป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ชม ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชม ซึ่งภายในเมืองนครธมจะประกอบด้วย ปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม ถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร เมื่อท่านได้เข้าไปสัมผัสยังปราสาทแห่งนี้จะรู้สึกเหมือนมีคนคอยจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลา มีเสน่ห์มากหลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านเที่ยวชมปราสาทตาพรหม
12.00 น.บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารโตนเลสาบ(TonleSap Restaurant )อาหารส่วนมากเป็นแบบภาคกลาง(มื้อที่ 4) จากนั้นนำท่านชม สิ่งมหัศจรรย์ที่เคยติด 1 ใน 7 ของโลก ที่ ปราสาทนครวัด ซึ่งสร้างขี้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่ด้วยจากนั้นนำท่านเดินทางไปชมพระอาทิตย์ตกที่ เขาพนมบาแค็ง ซึ่งสามารถมารถมองเห็นวิวของบารายขนาดใหญ่และปราสาทนครวัดได้อย่างชัดเจน
17.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางกลับมายังด่านปอยเปต เพื่อเข้าพักที่โรงแรม สตาเวกัส รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่พาคณะทัวร์ทุกท่านเที่ยวชมคาสิโนหรือเดินเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆคาสิโน

วันที่สาม ตลาดโรงเกลือ กทม
08.00 น.บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) คณะทัวร์ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
10.00 น. พาคณะทัวร์ทุกท่านผ่านพิธีการข้ามแดนเพื่อกลับสู่ฝั่งไทย
11.00 น.คณะทัวร์ทุกท่านช็อปปิ้งตลาดโรงเกลือ
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่7)
18.00 น. ถึง กทม โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
 

ราคาท่านละ 4,500 บาท

ราคานี้รวม
- รถบัสปรับอากาศ กทม-สระแก้ว
- รถบัสปรับอากาศท่องเที่ยวในเสียมเรียบ
- ค่าที่พัก 2 คืน
- ค่าอาหารทุกมื้อ (7 มื้อ)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท
- มัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ-ไทย
ราคานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ
-  VIP PASS
- ค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือโปรแกรมทัวร์

การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน
เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที

โทร สนง : 02-4297109 , 037-424954
มือถือ     : 083-3086327  , 02-4297109 , 090-1588288

ทางทีมงานได้พยายามอำนวยความสะดวกในด้านการโอนเงินของลูกค้า จึงได้เปิดบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สยุมพร ชาติดี เลขที่บัญชี 734-141124-4 สาขาสามพราน บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารไทยพานิชย์ ชื่อบัญชี สยุมพร ชาติดี เลขที่บัญชี 402-410296-9 สาขาเทสโก้โลตัสสามพราน บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี สยุมพร ชาติดี เลขที่บัญชี 239-080390-2 สาขาอ้อมใหญ่ บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สยุมพร ชาติดี เลขที่บัญชี 598-0-32936-6 สาขาเดอะมอลล์บางแค บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารไทยพานิชย์ ชื่อบัญชี สยุมพร ชาติดี เลขที่บัญชี 162-269342-1สาขาเดอะมอลล์บางแคบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี สยุมพร ชาติดี เลขที่บัญชี 238-4-65891-6สาขาเดอะมอลล์บางแคบัญชีออมทรัพย์
เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมลล์ agt2557@gmail.com
รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือแฟ็กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใด โปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.
 ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
****ทางบริษัทไม่คืนเงินมัดจำ
ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 7 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที
รายละเอียดที่ควรระบุมาในแฟกซ์ 
1. ชื่อ - นามสกุล ( ภาษาไทย ) 
2. หมายเลขประจำตัวประชาชน 
3. หน้าหนังสือเดินทาง 
4. ระบุทัวร์ และวันเดินทาง 
5. เบอร์ติดต่อกลับ และอีเมล์ติดต่อกลับ ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกทัวร์พม่า สามารถกระทำได้ดังนี้ ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำห้องพักและการออกตั๋วเครื่องบินทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนมัดจำ อย่างไรก็ตามเราจะยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลักในการพิจารณาคืนเงิน
 


จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์กัมพูชา พักที่คาสิโนปอยเปต 1 คืน พักที่ตัวเมืองเสียบเรียบ 1 คืน

ชมบรรยากาศเมืองหลวงของกัมพูชา พนมเปญ

เราคือทัวร์ที่ดีที่สุด เครือข่ายในกัมพูชามากที่สุด และเราไปได้ไกลกว่า เรามีออฟฟิคใหม่แล้วที่เสียบเรียบ และเราพร้อมแล้วกับประชาคมอาเซียน

© 2018 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com